Een zaagraam is een constructie die bestaat uit twee verticale balken, gecombineerd met twee horizontale balken, de spanhoofden.
De zaagraam is de kolderstok (wuifelaar) verbonden aan de krukas. Het zaagram hangt aan de krukas en maakt een op en  neergaande beweging.
In de molen in Woltersum is de overbrengingverhouding 1 op 2.33. Ofwel: éen omwenteling van de bovenas zorg 2.33 omwentelingen van de krukas.
In de zaagramen worden de zagen opgehangen. De spanhoofden bestaan uit twee delen die in de stijlen van het zaagraam zijn vastgezet. Tussen deze twee delen zit een spouw van een paar centimeter.De spansleutels worden door deze spouw gestoken en vastgezet. OP deze foto's is te zien dat de zaagramen op een heel verschillende manier zijn uitgevoerd.
 
zaag
zaagraamgroenlo
zaagvloerbolwer...
zaagraam-dejage...
 
De zaagramen vormen het hart van de zagerij.De molen laat de krukas draaien., Daarmee wordt het zaagraam omhoog getild. Het bijzondere is dat de zaagramen - samen met het gewicht van de kolderstokken - eigenlijk zorgt voor de energie die nodig is om te kunnen zagen. De zwaartekracht drijft de zagen aan.